THÔNG BÁO Kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Ngày 06/02/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 11/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, trong đó thông báo kết quả thi vòng 2 và thời gian nộp đơn phúc khảo...

Album ảnh

Gọi ngay