Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đất đai cho công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 05/4/2024 của Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2024 thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong 03 ngày từ ngày 07-09/6/2024, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường...

Album ảnh

Gọi ngay