Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải làm việc với Sở Nội vụ

( Cập nhật ngày: 24/02/2021 )

Sáng 19/02/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 và Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021, Sở Nội vụ được giao thực hiện 12 nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 và 10 nhiệm vụ trong năm 2021. Đến nay, Sở đã hoàn thành xong 01 nhiệm vụ (kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021), hiện đang triển khai các nhiệm vụ còn lại.

Về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong 02 tháng đầu năm 2021, Sở Nội vụ đã tham mưu sắp xếp, kiện toàn lại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Kạn; báo cáo xin chủ trương tuyển dụng công chức năm 2021. Công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, quản lý Nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng, xây dựng chính quyền địa phương, thanh tra… đang được Sở thực hiện theo đúng kế hoạch.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng thời chỉ đạo việc thành lập ủy ban bầu cử cấp huyện, xã. Đến ngày 19/01/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã được thành lập với 28 thành viên do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch. Đến ngày 07/02/2021, 08 huyện, thành phố và 108 xã, phường, thị trấn đã thành lập xong ủy ban bầu cử và đi vào hoạt động. Là cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/02/2021 về tổ chức cuộc bầu cử và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/02/2021 về tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử; tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 03/02/2021 về triển khai cuộc bầu cử và các văn bản về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, thành lập tổ giúp việc, các tiểu ban bầu cử… Đến nay, các nội dung, nhiệm vụ thực hiện cuộc bầu cử đang được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch; công tác hiệp thương lần thứ nhất đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

Nhân dịp này, Sở Nội vụ đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị; đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm cho chủ trương về phương án sắp xếp lại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và cho chủ trương tuyển dụng công chức năm 2021, sớm ban hành tiêu chí tiếp nhận vào làm công chức (tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên). Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn sau khi kết thúc cuộc bầu cử….

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại tất cả các nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; tập trung cao nhất về nhân lực, vật lực cho cuộc bầu cử; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ… Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến đối với từng nội dung cụ thể mà Sở Nội vụ đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc./.

Theo backan.gov.vn