Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể...


Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di...


Ngày 10/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thay cho Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của...


Ngày 23/6/2024, tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học, Sở Nội vụ tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng cho công chức Tư pháp – hộ tịch xã năm 2024. Được sự ủy quyền của lãnh đạo...


Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 05/4/2024 của Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2024 thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày...


Sáng ngày 22/6/2024, tại Hội trường tầng 3, khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ Bắc Kạn đã phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp...


Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 05/4/2024 của Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2024 thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong...


Ngày 06/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 5 Chương...


Ngày 29/5/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyển dụng viên chức năm 2024. Tới dự và chỉ đạo có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các...


Thực hiện chương trình học tập của Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2024, ngày 26/5/2024 Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, UBND...