Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông báo Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 06/02/2024 )

Căn cứ Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đã tổ chức thi vòng 2 (ngày 27/01/2024) môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành cho các thí sinh tham dự thi tuyển công chức tỉnh năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 như sau:

  1. Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 (có Biểu kết quả thi vòng 2 kèm theo).

Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2023 được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ; đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://sonoivu.backan.gov.vn .

  1. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

a) Thời gian: Kể từ ngày 06/02/2024 đến 16h30 ngày 20/02/2024.

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

c) Lệ phí: 150.000đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

Hội đồng thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo theo mẫu gửi kèm (nếu có). Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo nộp trực tiếp, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời hạn quy định nêu trên và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng đường bưu chính, thư điện tử, Fax.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn: Số điện thoại: 0209.3880.888 hoặc 0984.030.479 để được hướng dẫn, giải đáp.

Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh tham gia dự thi được biết và thực hiện./.

Thông báo và mẫu đơn Phúc khảo: Xem tại đây.

Biểu kết quả thi vòng 2: Xem tại đây./.