Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông báo lùi thời gian thi tuyển, xét tuyển (vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 26/12/2023 )

Ngày 26/12/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 199/TB-HĐ về lùi thời gian thi tuyển, xét tuyển (vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo đó Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo lùi thời gian tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức vòng 2 (khối đảng, đoàn thể và khối nhà nước), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 để chuẩn bị hoàn tất các thủ tục phục vụ cho kỳ tuyển dụng. Thời gian tổ chức thi tuyển, xét tuyển, công chức vòng 2 tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Hội đồng sẽ có thông báo cụ thể sau.

Xem Thông báo chi tiết: Xem tại đây./.Gọi ngay