Sáng 19/02/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện Chương...


Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm...


Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm...


Quyết định công nhận sáng kiến năm...


Thông báo Nội dung cuộc họp Ban Giám đốc Sở ngày...


Thông báo Nội dung cuộc họp giao ban cơ quan ngày...


Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm...


Thông báo Nội dung cuộc họp giao ban cơ quan ngày...


Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban ngày...


Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban ngày...