Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Văn Bản hướng dẫn Số 84/VPHĐBCQG-PL ngày 17/02/2016 và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/01/2016

( Cập nhật ngày: 22/02/2016 )

Văn bản số 84/VPHĐBCQG-PL ngày 17/02/2016 của Ủy ban bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn xác định số lượng người trong danh sách ứng cử. Tải về.

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tải về./.