Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 10 tháng 3 năm 2023 của BCH Đoàn Các cơ quan tỉnh về tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề năm 2023, Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm...


Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-BCĐ ngày 04/11/2022 của Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Trung ương hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công văn số...


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp...


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp...


Sáng ngày 10/02/2023, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng...


Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 19/10/2022, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm...


Thực hiện Công văn số 2728-CV/TĐTN-PT ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn và Công văn số 418-CV/ĐTN ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Đoàn Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về...


Ngày 17/6/2022, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ theo Kế hoạch số 95-KH/TU...


Thực hiện Kết luận số 01/KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...


Sáng 6/6, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 6 năm 2022. Dự nghi thức chào cờ có các đồng chí trong Đảng ủy Sở, các đồng chí Ban...