Sáng ngày 01/7/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tiếp tục duy trì thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 7 năm 2024 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy...


Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐTN ngày 05/02/2024 của Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2027; Kế hoạch số 27-KH/ĐTN, ngày...


Sáng ngày 03/6/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt dưới cờ triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với tác phẩm “Xây dựng và phát...


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, hướng tới Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/5/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề tại Làng Sen quê Bác –...


Sáng ngày 01/4/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 4 năm 2024 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng...


Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 10 tháng 3 năm 2023 của BCH Đoàn Các cơ quan tỉnh về tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề năm 2023, Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm...


Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-BCĐ ngày 04/11/2022 của Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Trung ương hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công văn số...


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp...


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp...


Sáng ngày 10/02/2023, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng...