Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Có 8 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 20/12/2023 )

Ngày 15/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo đó, có 8 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển, nộp phí dự tuyển qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 22/12/2023. Sau thời hạn này nếu thí sinh không nộp phí sẽ không được tham dự kỳ xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 theo quy định.

Danh sách chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Thu Hiền

https://hanhchinhcong.backan.gov.vn/Gọi ngay