Sáng ngày 01/7/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tiếp tục duy trì thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 7 năm 2024 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy...


Ngày 01/7/2024, tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr ngày...


Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể...


Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di...


Ngày 27/6/2024, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 14/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố...


Ngày 19/6/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 539/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025″ Xem chi...


Ngày 10/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thay cho Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của...


Ngày 23/6/2024, tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học, Sở Nội vụ tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng cho công chức Tư pháp – hộ tịch xã năm 2024. Được sự ủy quyền của lãnh đạo...


Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 05/4/2024 của Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2024 thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày...


Sáng ngày 22/6/2024, tại Hội trường tầng 3, khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ Bắc Kạn đã phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp...