Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Sở Nội vụ tiếp tục duy trì thực hiện nghi thức chào cờ sáng thứ 2 tuần tiên hằng tháng

( Cập nhật ngày: 01/04/2024 )

Sáng ngày 01/4/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 4 năm 2024 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt – Việc tốt”.

Dự nghi thức chào cờ có các đồng chí trong Đảng ủy Sở, các đồng chí Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên hằng tháng là nội dung sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để tạo tinh thần, động lực cho mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

        Toàn cảnh buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên tháng 4 năm 2024 của Sở Nội vụ

Sau nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ đã được nghe Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở báo cáo nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng về “Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, với một số nội dung chính sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương về sự rèn luyện tính năng động, sáng tạo. Đối với mọi công việc, Người luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, không giáo điều, rập khuôn, không sao chép của người khác, tránh đường mòn, lối cũ, tự suy nghĩ để tìm ra phương pháp giải quyết công việc sao cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn theo tư tưởng của V.I.Lênin: Chỉ những người cách mạng chân chính mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại.

Tính năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm. Sáng tạo là sự say mê, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào cái đã có. Năng động là cơ sở để sáng tạo và sáng tạo là động lực để năng động. Sự sáng tạo của Hồ Chí Minh là quá trình học hỏi, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của V.I.Lênin là “không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm”, mà “phải tự mình phát triển hơn nữa lý luận của Mác, vì lý luận này chỉ đề ra nguyên lý chỉ đạo chung, còn việc áp dụng những nguyên lý ấy, thì xét riêng từng nơi, ở Anh không giống ở Pháp, ở Pháp không giống ở Đức, ở Đức không giống ở Nga”. Đó chính là quan điểm thực tiễn, cơ sở của sự sáng tạo. Tính năng động, sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện nhiều ở cách nói, lối viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh chóng đi vào quần chúng, hướng dẫn họ hành động: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”, chỉ 9 chữ mà khái quát được cả ba giai đoạn đầy biến động của đất nước. Nhiều câu được cô đúc lại như châm ngôn: “Nước lấy dân là gốc”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”,…

Khi nói, khi viết, Hồ Chí Minh thường kết hợp với kể chuyện, đan xen những câu thơ, câu ca dao có vần điệu, làm cho bài nói hay hơn, bài viết trở nên sinh động, gần gũi với lối cảm, lối nghĩ của quần chúng hơn. Người dùng hình ảnh “con đỉa hai vòi” để nói về bản chất của chủ nghĩa đế quốc; ví “lý luận như cái tên (hoặc viên đạn), thực hành như cái đích để bắn”; “có kinh nghiệm mà không có lý luận cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”; người đọc nhiều lý luận mà không biết đem thực hành, vận dụng chỉ là “cái hòm đựng sách”… Cách diễn đạt của Hồ Chí Minh cũng luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng; đó là sự đanh thép với những số liệu rõ ràng khi tố cáo (trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp), sôi nổi trong tranh luận, thiết tha trong kêu gọi, ân cần trong giảng giải, sáng sủa trong thuyết phục… Người dạy: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng”.

Trong làm việc, ứng xử, Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự đổi mới, linh hoạt và biến hóa. Người nói: “Tư tưởng bảo thủ như là sợi dây cột chân, cột tay người ta… Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm”. Cuộc đời Người là một tấm gương về đổi mới, sáng tạo. Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Theo Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Trách nhiệm đó được thể hiện trong mọi hoạt động của Người: trong học tập, lao động, nghiên cứu lý luận, hoạt động thực tiễn, cùng Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một đất nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển…

Để phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ đạt kết quả tốt trong thời gian tới, cần nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau đây:

Cần quán triệt và khẳng định nhận thức rằng tư duy là điểm xuất phát của mọi việc, muốn có hành động đúng phải có tư duy đúng, có phong cách tư duy cách mạng, khoa học sẽ luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ và hoàn thành mọi nhiệm vụ khi được tổ chức phân công.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các ý tưởng sáng tạo, đề xuất mới, đột phá. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm. Khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với phát huy dân chủ, tạo môi trường để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phục vụ phát triển; tạo động lực cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả; tự học tập, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; xử lý linh hoạt giữa công việc chuyên môn và các hoạt động khác, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Qua nội dung sinh hoạt đã giúp cho mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ cần phải chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tự vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của cơ chế thị trường, xây dựng niềm tin, sự tâm huyết với công việc được giao phụ trách. Từ đó phấn đấu hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Ngoài ra, tại buổi lễ, Đảng ủy Sở đã biểu dương đồng chí Nguyễn Thị Thảo, chuyên viên Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ vì đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Tg: Hoàng Thị GiangGọi ngay