Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào 80 năm Chi bộ Chí Kiên”

( Cập nhật ngày: 26/09/2023 )

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 10 tháng 3 năm 2023 của BCH Đoàn Các cơ quan tỉnh về tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề năm 2023, Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Chi đoàn Sở Nội vụ, ngày 19 tháng 9 năm 2023, BCH Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào 80 năm Chi bộ Chí Kiên” với thành phần là 100% đoàn viên thuộc Chi đoàn tham gia.

Hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đoàn viên thuộc Chi đoàn đã được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa sự kiện thành lập Chi bộ Chí Kiên; những chặng đường xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh từ khi có Chi bộ Chí Kiên đến trước tái lập tỉnh; những thành tựu nổi bật của tỉnh sau 26 năm tái lập tỉnh… Qua đó, giúp cho đoàn viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc thành lập Chi bộ Chí Kiên – Chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kạn vào ngày 22/9/1943 là thắng lợi lớn đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quần chúng nhân dân tỉnh Bắc Kạn cùng nhân dân cả nước trong công cuộc giải phóng giân tộc. Đông thời tạo đà cho một thời kỳ mới – thời kỳ vùng dậy oanh liệt của nhân dân các dân tộc Bắc Kạn dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định sự đúng đắn của đường lối cách mạng, đường lối giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc của Đảng, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí các mạng tiền bối.

Buổi sinh hoạt chuyên đề bên cạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào của thế hệ đoàn viên thanh niên Sở Nội vụ về truyền thống lịch sử vẻ vang của Chi bộ Chí Kiên trong 80 năm qua, bồi đắp niềm tin của thế hệ trẻ đối với lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn./.