Trong 02 ngày 31/10 và 01/11, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam....


Sáng 14/10, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh lần thứ II, giai đoạn...


Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH...


Văn bản số 84/VPHĐBCQG-PL ngày 17/02/2016 của Ủy ban bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn xác định số lượng người trong danh sách ứng cử. Tải về. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân...


Ngày 05 tháng 12 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Công văn ôố 5228/BNV-CQĐP về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã. Tải...


Ngày 25 tháng 11 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BNV quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn...


Quyết định số 1071/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Tải...


Báo cáo số: 337/BC-UBND về kết quả rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tải về./....


Báo cáo số 838 về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2013 trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tải...


Báo cáo số 642/BC-SNV về việc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Tải...