Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Công văn số 5228/BNV-CQĐP ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã

( Cập nhật ngày: 26/12/2014 )

Ngày 05 tháng 12 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Công văn ôố 5228/BNV-CQĐP về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã.

Tải về./.