Căn cứ Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đã tổ chức thi vòng 1...


Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 277-TB/BTCTU ngày 23/11/2023 về Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Cụ...


Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 179/TB-SNV về danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 Cụ thể theo Thông báo: Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) môn Nghiệp vụ...


Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh có Thông báo số 07-TB/HĐTD ngày 8/11/2023 về danh sách thí sinh đủ điều kiện; triệu tập thí sinh; mức thu phí, thời gian, địa...


Căn cứ số lượng biên chế được giao, hiện có mặt và yêu cầu của vị trí việc làm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhu cầu tiếp nhận viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập...


Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 1182/QĐ-TU ngày 7/11/2023 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023....


Ngày 8/11/2023, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1876/HD-SNV về hướng dẫn thí sinh nộp phí dự thi kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Theo đó, ngày 7/11/2023, Hội đồng tuyển dụng công...


Ngày 07/11/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 169/TB-HĐ thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức (vòng 1) tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Theo đó, Hội đồng tuyển...


Ngày 07/11/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 168/TB-HĐ về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí tuyển dụng công...


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 3/11/2023 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023....