Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 17 tháng 4 năm 2024,...


Ngày 15/4/2024, Sở Nội vụ tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra số 02/QĐ-TTr ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công...


Nhằm quán triệt, triển khai, phổ biến và tuyên truyền nội dung cơ bản, những quy định mới của Nghị định số 95 đến các tổ chức, cá nhân liên quan, nâng cao trách nhiệm, nhận thức trong việc triển...


Sáng ngày 05/4/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong...


Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg, ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ...


Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng...


Ngày 07/3/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 13 đơn vị, gồm: 12...


Sáng 01/3, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi...


Ngày 06/02/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 11/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, trong...


Để triển khai thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2022 và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tại kỳ họp Hồi đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn...


Gọi ngay