Sáng ngày 01/7/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tiếp tục duy trì thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 7 năm 2024 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy...


Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐTN ngày 05/02/2024 của Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2027; Kế hoạch số 27-KH/ĐTN, ngày...


Sáng ngày 03/6/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt dưới cờ triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với tác phẩm “Xây dựng và phát...


Ngày 21 tháng 5 năm 2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 67/KHSNV tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Với mục...


Thực hiện Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2024 và Kế hoạch số...


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, hướng tới Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/5/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề tại Làng Sen quê Bác –...


     Sáng ngày 06/5/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 5 năm 2024 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 5/3/2021 của Đảng ủy các cơ...


Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024, Sở Nội vụ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Đoàn thăm hỏi, chúc mừng một số chức sắc, chức việc đạo Công giáo, Tin lành hoạt động tôn giáo trên...


Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SNV ngày 29/3/2024 của Sở Nội vụ, ngày 23/4/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh...


Ngày 16/4/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu...