Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 10 tháng 3 năm 2023 của BCH Đoàn Các cơ quan tỉnh về tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề năm 2023, Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm...


Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCHQS ngày 06 tháng 9 năm 2023 về việc giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ Sở Nội vụ năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Nội vụ đã tổ chức giáo...


Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-BCĐ ngày 04/11/2022 của Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Trung ương hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công văn số...


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp...


Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ TTHC. Đồng chí Lê Văn...


Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ. Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng:...


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp...


THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XEM TẠI...


Sáng ngày 10/02/2023, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng...


Ngày 27/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận,...