Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đăng ký đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.

( Cập nhật ngày: 21/05/2024 )

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 67/KHSNV tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024.
Với mục đích để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân gặp phải trong thực hiện TTHC lĩnh vực Nội vụ, kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, của công chức tham mưu giải quyết TTHC, Sở Nội vụ gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại để các đơn vị có yêu cầu đối thoại trực tiếp (các đơn vị đã có phát sinh hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ mà có phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của nội dung TTHC cũng như cách thức giải quyết TTHC) gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại theo mẫu ban hành kèm theo văn bản này đến Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, Số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc gửi bản mềm đăng ký tham gia qua hòm thư điện tử gianght.pn@backan.gov.vn, điện thoại liên hệ: 0972292119 để Sở tổng hợp.
Thời gian đơn vị tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại từ ngày 27/5/2024 đến hết ngày 14/6/2024./.

Chi tiết Công văn xem tại đây.Gọi ngay