Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

( Cập nhật ngày: 21/10/2020 )

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020