Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Phê duyệt kết quả xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 22/02/2024 )

Ngày 21 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Cụ thể:

  • Quyết định số 260/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023: Xem chi tiết.
  • Biểu tổng hợp kết quả: Xem chi tiết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển và ban hành quyết định tuyển dụng công chức theo quy định.