Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 17/01/2024 )

Ngày 16/11/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 06/TB-HĐ thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ kèm theo Thông báo này.
  2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

– Thời gian thi: Buổi sáng ngày 27/01/2024, thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ 7h30 phút.

– Môn thi: Môn nghiệp vụ chuyên ngành.

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thời gian thi:

+ Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 8h00 đến 8h25.

+ Chứng kiến đề niêm phong: Từ 8h25 đến 8h30.

+ Phát đề: Từ 8h30 đến 8h35.

+ Thí sinh làm bài thi (180 phút): Từ 8h40 đến 11h40.

+ Thu bài thi: Từ 11h40.

– Địa điểm tổ chức thi: Tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, cơ sở 2; địa chỉ: Tổ 17, Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Danh sách thí sinh dự thi theo phòng thi được niêm yết vào ngày 26/01/2024 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

– Ngày xét tuyển: Buổi sáng ngày 27/01/2024, thí sinh có mặt tại địa điểm xét tuyển từ 7h30 phút.

– Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

– Thời gian phỏng vấn: Từ 8h00 (thời gian phỏng vấn 30 phút, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

– Địa điểm: Trường Cao đẳng Bắc Kạn, cơ sở 2; địa chỉ: Tổ 17, Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Danh sách thí sinh dự xét tuyển theo phòng thi được niêm yết vào ngày 26/01/2024 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn cơ sở 2).

Lưu ý: Đề nghị các thí sinh tham dự thi tuyển, xét tuyển công chức mang theo căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác và có mặt trước thời gian nêu trên 30 phút để bảo đảm đủ thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị tham dự thi, xét tuyển.

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 thông báo đến thí sinh được biết và có mặt đúng thời gian quy định.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn; Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://sonoivu.backan.gov.vn và được niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ. Các thí sinh có vướng mắc phản ánh đề nghị liên hệ với Phòng Công chức, viên chức, điện thoại: 02093.871.679 để được hướng dẫn và giải đáp./.Gọi ngay