Chiều 15/01, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo...


Ngày 16/11/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 06/TB-HĐ thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức (vòng 2) kỳ tuyển dụng công...


QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2024 của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (chi tiết theo biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có...


Ngày 31/12/2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết định có hiệu lực...


Ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./....


Ngày 15/11/2023, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BNV Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy. Thông tư quy định định mức kinh tế-kỹ thuật chỉnh lý tài...


Ngày 03/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Thông đạt số 1C/VP về công tác công văn, giấy tờ. Đây là văn bản có tính chất quy phạm pháp luật đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ. Thông đạt...


Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng lễ Giáng sinh tại các Giáo xứ, Giáo họ, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn công...


Ngày 26/12/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 199/TB-HĐ về lùi thời gian thi tuyển, xét tuyển (vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Theo đó Hội...


Ngày 15/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023....


Gọi ngay