Sáng 01/3, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi...


Chiều 29/02, tại TP. Bắc Kạn, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...


Ngày 06/02/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 11/TB-HĐ về kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, trong...


Để triển khai thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2022 và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tại kỳ họp Hồi đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn...


Ngày 23 tháng 02 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 ban hành Thông báo số 17/TB-HĐ thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển...


Ngày 21 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Cụ thể: Quyết định số 260/QĐ-UBND tỉnh...


Ngày 16/02/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết...


Ngày 29/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (gọi tắt là Nghị định số 95), có hiệu lực thi hành kể...


Căn cứ Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của...


Sáng 26/01/2024, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng đến Sở...


Gọi ngay