Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đất đai cho công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã năm 2024

( Cập nhật ngày: 10/06/2024 )

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 05/4/2024 của Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2024 thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong 03 ngày từ ngày 07-09/6/2024, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (lĩnh vực đất đai).

                                          H/ảnh: Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 111 học viên là công chức phụ trách lĩnh vực Địa chính xã tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong 03 ngày, các báo cáo viên đã truyền đạt các chuyên đề như: Triển khai, hướng dẫn các nội dung mới của Luật đất đai năm 2024; kỹ năng nghiệp vụ trong công tác triển khai, hướng dẫn người dân cập nhật và áp dụng pháp luật về đất đai; kỹ năng tiếp nhận và xử lý trên các phần mềm quản lý đất đai, phần mềm bản đồ trong lĩnh vực đất đai; kỹ năng nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, Kỹ năng nghiệp vụ trong công tác giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai;… các chuyên đề trên là những chuyên đề được Sở Nội vụ tổ chức khảo sát và có trên 70% công chức xã lựa chọn trước khi tổ chức lớp bồi dưỡng. đồng thời trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để cùng nhau thảo luận, tháo gỡ.

                                           H/ảnh: Báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng

Quá trình tổ chức lớp, các học viên đã tham gia học đầy đủ, nhiệt tình, thảo luận sôi nổi về các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

                                         H/ảnh: Học viên tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, công chức địa chính xã đã có dịp bổ sung, cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong giải quyết công việc chuyên môn; nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai góp phần phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Từ đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần hạn chế thấp nhất việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai./.

Tg: Trần Thị Phương AnhGọi ngay