Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn dự, chúc mừng Hội đồng bầu cử Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2024 – 2028

( Cập nhật ngày: 31/05/2024 )

     Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Rã, ngày 30/5/2024 Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức Hội đồng bẩu cử Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2024 – 2028, tại Khách sạn Hoàng Cường, tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

  Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Phòng An ninh nội                                    địa Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội đồng

Tham dự Hội đồng bầu cử có ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, cùng đại diện Thường trực Tổng hội có Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản, đại diện Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và các vị chức sắc, chức việc, người đại diện các điểm nhóm, hội thánh trực thuộc Tổng hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

                                   Đoàn Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Hội đồng

Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua văn bản chấp thuận thành lập Ban đại          diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Bắc Kạn của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức Hội đồng bầu cử Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2024 – 2028, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Tin lành Việt Nam (miền Bắc) trên địa bàn tỉnh, Hội đồng đánh giá tổng kết hoạt động của Ban liên lạc Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2021; bầu ra Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh gồm 07 thành viên. Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Bắc Kạn là cấp trung gian giữa Ban Trị sự Tổng hộ với Hội thánh cơ sở, điểm nhóm thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) trên địa bàn tỉnh, có chức năng đại diện cho Ban Trị sự tổng hội, hội thánh cơ sở, điểm nhóm của Giáo hội trong mối quan hệ với chính quyền tại địa phương; hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật, quy định của chính quyền địa phương và hiến chương, quy chế hoạt động của Tổng hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận./.

Tg: Lường Văn Quyến Gọi ngay