Ngày 12/6/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng,...


Ngày 12/6/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân xã Thượng Giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn...


Ngày 07/6/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại 08 đơn vị thuộc huyện Chợ...


Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 05/4/2024 của Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2024 thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong...


Ngày 06/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 5 Chương...


QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn...


     Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Rã, ngày 30/5/2024...


Ngày 29/5/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyển dụng viên chức năm 2024. Tới dự và chỉ đạo có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các...


Thực hiện chương trình học tập của Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2024, ngày 26/5/2024 Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, UBND...


     Ngày 03 tháng 5 năm 2024 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ...