Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể

( Cập nhật ngày: 27/06/2024 )

Ngày 27/6/2024, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 14/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng; công tác quản lý, sử dụng viên chức; công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra phía Sở Nội vụ có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lê Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, ông Dương Văn Hoạt, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ – Trưởng đoàn thanh tra cùng các thành viên đoàn thanh tra, đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể có ông Triệu Thế Khôi, Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự.

    Ông Dương Văn Hoạt, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ – Trưởng đoàn thanh tra công bố                             Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể

Sau khi ông Dương Văn Hoạt, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 14/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và phổ biến tóm tắt kế hoạch thanh tra, ông Triệu Thế Khôi, Giám đốc báo cáo về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng; công tác quản lý, sử dụng viên chức; công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023.

   Ông Triệu Thế Khôi, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể thông qua báo cáo của                                                         đơn vị tại buổi công bố

Tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Sở, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Đoàn Thanh tra làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Hai đơn vị đã trao đổi ý kiến, thống nhất lịch làm việc và những nội dung liên quan của Đoàn thanh tra tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể.

              Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi công bố

Đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị trong 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố./.

Tg: Nguyễn Thị Hoa