Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

( Cập nhật ngày: 26/06/2024 )

Ngày 19/6/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 539/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025″

Xem chi tiết tại đây./.

Tg: Hoàng Thị Huế