Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, tuyên tuyền về công tác chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật ngày: 05/10/2023 )

Sáng ngày 04/10/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, tuyên tuyền về công tác chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ. Đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Văn phòng Sở đã hướng dẫn sử dụng công trực tuyến gồm các nội dung: Khái niệm về dịch vụ công; khái quát về tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Nội vụ và tỉnh Bắc Kạn; các bước sử dụng dịch vụ công; về lý thuyết: Hướng dẫn đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cách tra cứu hồ sơ; về thực hành: Hướng dẫn trực tiếp công chức, viên chức, người lao động thực hành nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Hội nghị đã nghe tập huấn, tuyên tuyền về công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số: Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Băc Kạn năm 2023; Kế hoạch số 59/KH-SNV ngày 15/6/2023 của Sở Nội vụ về thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023 của Sở Nội vụ; phổ cập, truyền thông bộ nhận diện ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023; các văn bản liên quan đến chuyển đổi số, chính quyền số; công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng…

(Quang cảnh Hội nghị)

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và từng cá nhân công chức, viên chức trong đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng DVCTT và dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI) khi thực hiện TTHC, không nộp hồ sơ trực tiếp khi thực hiện TTHC; công chức, viên chức trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các TTHC thông qua DVCTT và DVBCCI, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng DVCTT theo quy định; 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia kèm theo Công văn số 4174/UBND-NCPC ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng DVCTT và dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI) khi thực hiện TTHC, không nộp hồ sơ trực tiếp khi thực hiện TTHC; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng DVCTT theo quy định. Đối với công tác chuyển đổi số thường xuyên tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn, cẩm nang về chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyển đổi được giao; toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của dữ liệu số trong việc tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp; nắm được tầm quan trọng và lợi ích của việc thực hiện chuyển đổi số; luôn chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số của Sở Nội vụ cũng như của tỉnh Bắc Kạn./.

TG: Hà Thị Oai