Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

( Cập nhật ngày: 05/10/2023 )

Sáng ngày 04/7/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, công chức, viên chức Sở Nội vụ. Đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Sở đã trình bày dự thảo báo cáo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở theo kế hoạch. Ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số của các đơn vị thuộc và trực thuộc sở và từng cá nhân công chức, viên chưc có chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương cải cách hành chính được tăng cường. Công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng … đã và đang thực hiện theo quy định hiện hành. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, minh bạch thông qua Phần mềm Một cửa điện tử của Sở. Công tác chuyển đổi số (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Hoạt động chính quyền số) cũng từng bước được triển khai theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và từng cá nhân công chức, viên chức tiếp tục tăng cường công tác phối hợp; tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số của đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023./.

TG: Hà Thị Oai