Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-SNV, ngày 20/7/2023 của Sở Nội vụ về việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023, trong hai ngày 25, 30/7/2023, tại Nhà văn hóa xã...


Nhân dịp kết thúc sứ vụ Giám mục Chính toà của Đức Giám mục Hoàng Văn Đạt và khai mạc sứ vụ Giám mục Chính toà của Đức Giám mục Đỗ Quang Khang, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân...


Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn...


Sáng 16/7/2021, Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm...


Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020 và đón chào năm mới 2021, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các ban, ngành liên quan của tỉnh, chính quyền các địa phương thành lập...


Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2020, Sở Nội vụ Bắc Kạn đã đón tiếp Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ đến làm việc nắm tình hình hoạt động, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, các hoạt...


Ngày 18/11/2016, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo với 9 chương, 68 điều. Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực 01/01/2018. Thông tin chi tiết xem tại tệp đính...


Ngày 30/12/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ 01/01/2018. Thông tin chi tiết xem...


Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo – Tải...


Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo – Tải...