Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ban Chỉ huy Quân sự Sở Nội vụ tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2023

( Cập nhật ngày: 18/09/2023 )

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCHQS ngày 06 tháng 9 năm 2023 về việc giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ Sở Nội vụ năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Nội vụ đã tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ trong 02 ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2023.

Theo đó, lực lượng dân quân tự vệ Sở Nội vụ đã được huấn luyện, giáo dục 05 bài giảng chính trị gồm: (1) Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt nam trong tình hình mới; (2) Nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam, Tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông; (3) Một số nội dung cơ bản pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; dự bị động viên và động viên quốc phòng; biên phòng và phòng thủ dân sự; (4) Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; (5) Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta hiện nay.

Đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự lên lớp giáo dục chính trị, pháp luật

Qua đó đã góp phần giáo dục, quán triệt cho cán bộ tự vệ nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; cập nhật những nội dung mới về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự có liên quan; nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự có liên quan; nâng cao nhận thức cho mọi chiến sỹ tự vệ, có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; gắn kết quả huấn luyện vào đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung trong năm của mỗi cá nhân, bộ phận.

Một số hình ảnh tại buổi học tập chính trị, pháp luật:

Cán bộ chiến sĩ thảo luận, viết bài thu hoạch sau khi học tập các chuyên đề

Đồng chí Lê Văn Hội chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng tự vệ Sở Nội vụ

Tg: Nguyễn Thị Thảo