Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kiểm tra công vụ đột xuất một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới

( Cập nhật ngày: 10/06/2024 )

Ngày 07/6/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại 08 đơn vị thuộc huyện Chợ Mới, gồm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn (Hòa Mục, Nông Hạ, Đồng Tâm).

                                  Kiểm tra tại UBND xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới

Thời điểm kiểm tra, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Chợ Mới chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trang phục làm việc phù hợp tại công sở, không có tình trạng uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, khuôn viên công sở sạch sẽ, có lịch công tác, công chức nghỉ, vắng mặt đều có lý do. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Mới có lịch phân công công chức và trực đúng quy định. Tại UBND 03 xã, thị trấn, cơ bản các cơ quan, đơn vị đều thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo quy định. Tuy nhiên, nhiều cán bộ, công chức chưa chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể: Tại UBND xã Hòa Mục, một số công chức chưa chấp hành tốt việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc (không đeo thẻ, thấy đoàn kiểm tra đến mới đeo thẻ), 01 công chức tư pháp – Hộ tịch chuyển từ UBND xã Thanh Vận đến UBND xã Hòa Mục từ tháng 9/2023 đến nay chưa có thẻ công chức; tại UBND thị trấn Đồng Tâm, các cán bộ, công chức đều chưa nghiêm túc tự giác đeo thẻ trong giờ làm việc, nhất là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thường xuyên tiếp công dân đến làm việc nhưng công chức không đeo thẻ. UBND các xã Hòa Mục, Nông Hạ chưa có lịch công tác treo tại trụ sở. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ và đề nghị khắc phục ngay.

                  Kiểm tra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới

Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Các đơn vị đã quan tâm thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1033/UBND-NCPC ngày 20/02/2024 về việc thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua trao đổi với công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn, quá trình thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến còn một số vướng mắc do nguyên nhân khách quan như: Một số người dân cao tuổi không có điện thoại thông minh hoặc điện thoại sim không chính chủ, khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến đăng ký bằng số chứng minh nhân dân, nay dùng số căn cước công dân tra cứu không có ngày cấp của chứng minh nhân dân nên khó thực hiện do đó công chức phải xử lý chứng thực trực tiếp cho công dân; nhiều trường hợp chưa cài VneID…công chức đã hỗ trợ công dân cài hoặc quên mật khẩu, công chức hướng dẫn người dân ra Công an xã để lấy lại mật khẩu…Công chức Tư pháp – Hộ tịch thuộc UBND xã Hòa Mục đã thực hiện tốt nội dung này, cụ thể trong quá trình hỗ trợ công dân cài tài khoản dịch vụ công đã ghi sổ theo dõi các tài khoản cho người dân để giúp người dân ghi nhớ, thực hiện cho những lần tiếp theo.

Đoàn cũng kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024, gồm: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua kiểm tra cho thấy UBND huyện Chợ Mới đã bố trí phân công nhiệm vụ cho các công chức tham mưu thực hiện các Chương trình, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu theo kế hoạch. Ngay sau khi được UBND huyện phân bổ và giao kế hoạch vốn, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc các chương trình MTQG năm 2024, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, các đơn vị, địa phương được giao vốn đang triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch./.Gọi ngay