Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại 3 đơn vị cấp xã thuộc huyện Chợ Mới

( Cập nhật ngày: 12/12/2022 )

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 06/12/2022 của Sở Nội vụ về việc cử công chức, viên chức thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, từ ngày 07/12/ đến ngày 12/12/2022, bà Nguyễn Thị Hoa, Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện điều tra xã hội học tại UBND xã Hòa Mục, UBND xã Thanh Vận và UBND thị trấn Đồng Tâm thuộc huyện Chợ Mới.


Phát phiếu điều tra xã hội học cho người dân tại trụ sở UBND thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới

ông chức Sở Nội vụ đã phối hợp với 01 công chức phụ trách công tác CCHC của Phòng Nội vụ, huyện Chợ Mới hướng dẫn cho Lãnh đạo các xã trả lời phiếu điều tra trên phần mềm và hướng dẫn trả lời phiếu điều tra ngẫu nhiên trực tiếp cho người dân. Trong đợt điều tra tại 03 xã, thị trấn trên, tổng số Lãnh đạo xã được điều tra qua phần mềm là 09 người, tổng số người dân được điều tra ngẫu nhiên trực tiếp là 60 người.

Phát phiếu và hướng dẫn điều tra xã hội học cho người dân
tại trụ sở UBND xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới

Mỗi đối tượng thực hiện trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện Chợ Mới đều được lập danh sách và trả tiền 30 nghìn đồng trên một phiếu. Việc điều tra xã hội học nhằm thu thập thông tin phục vụ Chỉ số cải cách hành chính./.

Nguyễn Hoa