Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 07/11/2023 )

Ngày 07/11/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 168/TB-HĐ về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo Thông báo, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng công chức đã được phê duyệt tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Quyết định này đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: https://backan.gov.vn/ và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ: https://sonoivu.backan.gov.vn/ ).

Về mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển

Mức thu phí: 300.000 đồng/người (thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì mức thu phí đối với kỳ tuyển dụng từ 500 thí sinh trở lên, mỗi thí sinh nộp phí dự tuyển là 300.000 đồng/người).

Thời gian thu phí: Từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 16/11/2023.

Các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nộp phí dự tuyển trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (vào tài khoản của Sở Nội vụ số 3950506542 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn). Thí sinh tra cứu mã hồ sơ (theo Danh sách đính kèm) và thực hiện nộp phí theo hướng dẫn kèm theo Công văn này (khi nộp phí dự tuyển thí sinh phải ghi rõ họ tên, vị trí dự tuyển, đơn vị dự tuyển). Sau thời hạn nêu trên thí sinh không nộp phí dự tuyển coi như không có nhu cầu dự tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (Hội đồng loại khỏi danh sách tham dự kỳ thi).

Thông tin hỗ trợ thí sinh tra cứu thông tin và nộp phí dự tuyển trực tuyến, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn: Số điện thoại: 0209.3880.888 hoặc 0984.030.479.

Danh sách và mã hồ sơ thí sinh xem tại tệp đính kèm./.

theo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

(Thu Hiền)