Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

571 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 06/11/2023 )
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 3/11/2023 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo Quyết định, danh sách gồm 571 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2023 có trách nhiệm thông báo cho thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi được biết và tổ chức thực hiện quy trình thi tuyển công chức theo quy định./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn (https://backan.gov.vn/)