Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông báo triệu tập thí sinh và mức thu phí dự thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023

( Cập nhật ngày: 11/11/2023 )
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh có Thông báo số 07-TB/HĐTD ngày 8/11/2023 về danh sách thí sinh đủ điều kiện; triệu tập thí sinh; mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí dự thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023.

Theo đó, yêu cầu các thí sinh đủ điều kiện có mặt tham dự kỳ thi theo lịch khai mạc và lịch thi tuyển. Khi tham dự kỳ thi cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác còn hiệu lực, có ảnh.

Thông báo cũng nêu rõ về mức thu phí, thời gian, địa điểm nộp phí dự thi tuyển./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn