Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

( Cập nhật ngày: 30/01/2024 )

Sáng 26/01/2024, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng đến Sở Nội vụ và Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thuộc 63 tỉnh, thành phố cả nước do đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì.

Tại điểm cầu của tỉnh Bắc Kạn, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ, cùng các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ 8 huyện, thành phố cùng tham dự.

                                  Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Trong đó nhấn mạnh những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng, cụ thể: Đưa phong trào thi đua thực sự thiết thực, hướng về cơ sở, hạn chế tính hình thức trong thi đua. Thể hiện rõ nguyên tắc: Thành tích đến đâu, khen đến đó. Chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Giải quyết căn bản vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân. Mở rộng đối tượng khen thưởng người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam. Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng. Bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng…

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh đề nghị các phòng Nội vụ 8 huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung Luật và Nghị quy định, hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các địa phương, đơn vị cần kịp thời cụ thể hóa, triển khai đảm bảo sát thực tiễn, đúng quy định. Quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn và vấn đề thực tiễn phát sinh, các đơn vị cần báo cáo, phản hồi để Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Tg: Hoàng Thị HuếGọi ngay