Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022

( Cập nhật ngày: 20/10/2022 )

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 19/10/2022, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị

Chín tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo kịp thời theo quy định. Thường xuyên giáo dục, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Nội vụ. Đặc biệt là đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tập trung kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Chi bộ, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp chuyên môn đào tạo, năng lực và sở trường công tác. Chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Nội vụ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh, như: Công tác CCHC được đẩy mạnh; tổ chức, bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động phù hợp, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ dần đi vào nề nếp. Các lĩnh vực khác thuộc nhiệm vụ ngành đều được tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, lộ trình theo kế hoạch.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2022, Đảng ủy Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động; chủ động nắm vững tình hình tư tưởngcủa cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin kịp thời; quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy đảng cấp trên đến toàn thể đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch./.

Hoàng Giang