Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Chi đoàn Sở Nội vụ hưởng ứng ngày “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị”

( Cập nhật ngày: 04/07/2022 )

Thực hiện Công văn số 2728-CV/TĐTN-PT ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn và Công văn số 418-CV/ĐTN ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Đoàn Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức hoạt động ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022”, ngày 01/7/2022 Chi đoàn Sở Nội vụ đã tổ chức hoạt động vệ sinh, chăm sóc cây cảnh khu vực trụ sở cơ quan, đơn vị. Hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Một số hình ảnh hoạt động:

 

 

 

 

Hoàng Điệp