Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngày 17 tháng 4 năm 2023, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 553/HD-SNV về việc xây dựng tiêu chí thi đua...


Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, trong các ngày 15, 17, 22, 24/8 cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen...


Sáng ngày 02/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2023 nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ...


Sáng 14-4, tại thành phố Lào Cai, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” năm...


Sáng 10/3, tại thành phố Bắc Giang, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí:...


Ngày 15/2/2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 81/HD-UBND Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021...


Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”....


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, trong tháng 11, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyệnBa Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công...


Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BTĐKT ngày 30/9/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc giám sát phong trào thi đua đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn...


Ngày 15/6/2022, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.   Thông tin trong tệp đính kèm./....