Cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ:  Số 152 Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Giám đốc: Lê Văn Hội Điện thoại (Fax): 02093.870.685 Email: Sonoivu@backan.gov.vn Ngành Tổ...