Trang chủ |CHUYÊN MỤC VĂN BẢN
STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTải tệp
1Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020168/BC-SNVBáo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 20202020-09-21Sở Nội vụTải tệp
2Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 202038/BC-SNVBáo cáo Tình hình kinh tế xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 20202020-03-18Sở Nội vụTải tệp
3Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2013242/BC-SNVBáo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 20132012-02-23Sở Nội vụTải tệp
4Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013384/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 20132013-03-14Sở Nội vụTải tệp
5Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2013597/BC-SNV Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 20132013-04-25Sở Nội vụTải tệp
6Báo cáo Kết quả công tác tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2013757/BC-SNV Báo cáo Kết quả công tác tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 20132013-05-24Sở Nội vụTải tệp
7Báo cáo kết quả công tác ngành nội vụ 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20131031/BC-SNV Báo cáo kết quả công tác ngành nội vụ 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20132013-07-17Sở Nội vụTải tệp