Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức (vòng 1) tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 07/11/2023 )

Ngày 07/11/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 169/TB-HĐ thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức (vòng 1) tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 triệu tập và thông báo lịch khai mạc, phổ biến Nội quy, hướng dẫn làm bài thi; lịch thi, thời gian thi tuyển công chức, cụ thể như sau:

Về khai mạc, phổ biến Nội quy thi và hướng dẫn làm bài thi

TT Thời gian Nội dung Địa điểm
  Ngày 17/11/2023   Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)
1 Từ 8h00 đến 8h45 Khai mạc kỳ tuyển dụng
2 Từ 8h45 đến 10h00 Phổ biến Nội quy thi và hướng dẫn làm bài thi

Về lịch thi, thời gian thi tuyển công chức

Thi vòng 1

TT Ngày thi Môn thi Hình thức thi Thời gian thi Địa điểm thi
Ngày 18/11/2023
1 Buổi sáng Môn Kiến thức chung Trắc nghiệm trên giấy – Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 7h30 đến 7h55;

– Chứng kiến đề niêm phong: Từ 7h55 đến 8h00;

– Phát đề: 8h00 đến 8h05;

– Thí sinh làm bài thi (60 phút): Từ 8h10 đến 9h10;

– Thu bài thi: Từ 9h10.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)
Môn Tin học Trắc nghiệm trên giấy – Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 10h15 đến 10h40;

– Chứng kiến đề niêm phong: Từ 10h40 đến 10h45;

– Phát đề: 10h45 đến 10h50;

– Thí sinh làm bài thi (30 phút): Từ 10h55 đến 11h25;

– Thu bài thi: Từ 11h25.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)
TT Ngày thi Môn thi Hình thức thi Thời gian thi Địa điểm thi
2 Buổi chiều Môn Ngoại ngữ Trắc nghiệm trên giấy – Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 14h30 đến 14h55;

– Chứng kiến đề niêm phong: Từ 14h55 đến 15h00;

– Phát đề: 15h00 đến 15h05;

– Thí sinh làm bài thi (30 phút): Từ 15h10 đến 15h40;

– Thu bài thi: Từ 15h40.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)

Thi vòng 2: Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2 theo quy định. Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập thi vòng 2 theo quy định.

TT Ngày thi Môn thi Hình thức thi Thời gian thi Địa điểm thi
1 Ngày 30/12/2023

(Buổi sáng)

Môn nghiệp vụ chuyên ngành Thi viết – Gọi thí sinh vào phòng thi: Từ 8h00 đến 8h25;

– Chứng kiến đề niêm phong: Từ 8h25 đến 8h30;

– Phát đề: 8h30 đến 8h35;

– Thí sinh làm bài thi (180 phút): Từ 8h40 đến 11h40;

– Thu bài thi: Từ 11h40.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn (cơ sở 2)

Xét tuyển vòng 2 (đối với người học theo chế độ cử tuyển), Hội đồng sẽ có thông báo triệu tập xét tuyển vòng 2 theo quy định

Thời gian tổ chức xét tuyển: Ngày 30/12/2023 (bắt đầu từ 8h00).

Thí sinh tham dự thi tuyển công chức mang theo căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác và có mặt trước thời gian nêu trên 30 phút để bảo đảm đủ thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị tham dự kỳ thi.

Các thí sinh có vướng mắc phản ánh đề nghị liên hệ Phòng Công chức viên chức, điện thoại: 02093. 871. 679 để được hướng dẫn và giải đáp./.

Danh sách xem tại tệp đính kèm./.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

(Thu Hiền)