Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Sở Nội vụ Bắc Kạn tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023

( Cập nhật ngày: 05/11/2023 )

Ngày 02/11/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh được giao người làm việc và gần 400 công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định việc xây dựng vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ là nội dung công việc khó, phức tạp đặc biệt việc xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị (cách xác định mới hoàn toàn so với các quy định cũ), là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quản lý công chức, viên chức bảo đảm phù hợp. Đồng thời, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7278/UBND-NCPC ngày 30/10/2023 thì việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm hoàn thành trong năm 2023. Theo đó, đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung, nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều về những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương với báo cáo viên và giữa các học viên với nhau; nghiên cứu tài liệu, mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, để triển khai, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị mình.

Công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn được bà Hoàng Thị Nguyệt Quế, Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ báo cáo các vấn đề tổng quan về vị trí việc làm, trình tự, các bước xây dựng vị trí việc làm,  căn cứ xác định danh mục vị trí việc làm, việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Bà Hoàng Thị Nguyệt Quế, Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị tập huấn

Bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị về việc xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Đặc biệt, Hội nghị đã được bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo cụ thể về nội dung xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, về việc thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị.

Kết luận Hội nghị tập huấn, ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh được giao người làm việc căn cứ các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành trung ương và các nội dung đã được trao đổi, hướng dẫn cụ thể tại Hội nghị này khẩn trương triển khai việc xây dựng đề án vị trí việc làm, thực hiện trình tự phê duyệt vị trí việc làm theo quy định; giao bộ phận chuyên môn của Sở Nội vụ kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, tổ chức thẩm định đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị bảo đảm hoàn thành trong năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Công chức dự Hội nghị tập huấn phát biểu những nội dung khó khăn, vướng mắc

Tg: Nguyễn Thị Thảo