Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025”

( Cập nhật ngày: 24/10/2022 )

Ngày 10/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 635/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025”.

Thông tin trong tệp đính kèm./.

Hoàng Huế