Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hướng dẫn thí sinh nộp phí dự thi kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 09/11/2023 )

Ngày 8/11/2023, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1876/HD-SNV về hướng dẫn thí sinh nộp phí dự thi kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo đó, ngày 7/11/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 ban hành Thông báo số 168/TB-HĐ về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và mức thu phí, thời gian, địa điểm thu phí tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Để đảm bảo thí sinh thuận lợi trong quá trình nộp phí dự thi kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung như sau:

Thí sinh không thực hiện chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của Sở Nội vụ theo Thông báo số 168/TB-HĐ ngày 7/11/2023 (do không có biên lai thanh toán điện tử).

Thí sinh nộp phí dự tuyển qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, theo hướng dẫn cụ thể như sau:

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Kắc Kạn tại địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn. Tra cứu mã hồ sơ thí sinh sau đó chọn hình thức thanh toán và thực hiện thanh toán.

Chi tiết Hướng dẫn xem tại tệp đính kèm./.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(Quang Đạt)