Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

( Cập nhật ngày: 10/02/2023 )

Sáng ngày 10/02/2023, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Sở trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022, Đảng ủy Sở đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện các nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ được thường xuyên quan tâm thực hiện tốt; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đã có nhiều chuyển biến tích cực; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức, bộ máy của các cơ quan hành chính cấp tỉnh theo hướng tinh gọn gắn với công tác quản lý biên chế có hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được thực hiện nghiêm theo quy định; các lĩnh vực khác thuộc nhiệm vụ của ngành đều được tổ chức, triển khai thực hiện theo kế hoạch; công tác kiểm tra giám sát đảng được chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kiện toàn, bổ sung cấp ủy các chi bộ có biến động về tổ chức, bộ máy đúng quy trình; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên theo quy định, giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; Chỉ đạo tốt công tác tổ chức đại hội Công đoàn sở; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trường, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào thể thao trong đơn vị, động viên tinh thần cán bộ, công chức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sở đã trao thưởng cho Chi bộ Công chức, viên chức – Thanh tra và 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Hoàng Giang