Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025

( Cập nhật ngày: 28/04/2023 )

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Chung, Đảng ủy viên, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Sở trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Nội vụ luôn đoàn kết, nhất trí, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện đầy đủ các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng; thu và nộp đảng phí đầy đủ, đúng quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác, thực hiện tốt quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ trong sinh hoạt đảng. Việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ được cụ thể, bảo đảm bao quát các lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Vai trò, trách nhiệm, tinh thần nêu gương của người đứng đầu được phát huy. Công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức, đoàn thể phát động, tổ chức.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy Sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể; thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sở đã trao thưởng cho 06 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2022./.

Hoàng Thị Giang