Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Xây dựng

( Cập nhật ngày: 02/07/2024 )

Ngày 01/7/2024, tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr ngày 26/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng công chức và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023; thanh tra hoạt động công vụ từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra của Sở Xây dựng. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra phía Sở Nội vụ có ông Lê Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, ông Dương Văn Hoạt, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ – Trưởng đoàn thanh tra cùng các thành viên đoàn thanh tra, đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng có bà Hoàng Thị Thúy, Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự.

Ông Dương Văn Hoạt, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ – Trưởng đoàn thanh tra công bố kết                                               luận thanh tra tại Sở Xây dựng

Ông Dương Văn Hoạt, Trưởng đoàn thanh tra triển khai các nội dung của buổi công bố Kết luận thanh tra và đọc toàn văn nội dung Kết luận số 16/KL-TTr ngày 26/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ. Tại buổi công bố kết luận thanh tra, Lãnh đạo và công chức Sở Xây dựng tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến hoàn toàn nhất trí với Kết luận số 16/KL-TTr ngày 26/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ.

              Bà Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến  tại buổi công bố                                                                             kết luận thanh tra

Tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Sở đã phát biểu ý kiến đề nghị đơn vị thực hiện các kiến nghị và có kế hoạch khắc phục và báo cáo Thanh tra Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về việc thực hiện kết luận thanh tra. Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật

(Đính kèm Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr ngày 26/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ)./.

Tg: Nguyễn Thị Hoa